MESEČNE USLUGE

 Mi brinemo o vašim sistemima, organizaciji, rizicima.

We Can Do it All

U okviru mesečnih usluga postoje tri tipska modela, od kojih klijenti mogu odabrati jedan ili kombinaciju tri modela u zavisnosti od svojih potreba.

Takođe, NATIVE Consulting može prilagoditi mesečne usluge vašim zahtevima i potrebama vaše organizacije u domenu ISO standarda u oblastima informacionih tehnologija, životne sredine, energetske efikasnosti, bezbednosti i zdravlja na radu, bezbednosti hrane, kvaliteta i održivog razvoja.

Menadžer za kontinuitet poslovanja (Bussiness Continuity Officer)

 • Obezbeduje uspostavljanje, implementaciju i održavanje programa koninuiteta poslovanja u skladu sa Politikom koninuiteta poslovanja,
 • Obezbeduje poštovanje svih zahteva standarda ISO 22301,
 • Izveštava najvišeg rukovodstva o performansama programa kontinuiteta poslovanja, uključujući i preporuke za poboljšanje,
 • Obezbeđuje jačanja svesti u okviru kompanije o značaju programa kontinuiteta poslovanja,
 • Obezbeđuje spremnost za realizaciju planova kontinuiteta poslovanja,
 • Održava i testira planova kontinuiteta poslovanje,
 • Obezbeđuje efikasnosti procedura koje su razvijene kao odgovor na incident;
 • Pomaže u proceni uticaja na poslovanje (Bussines impact assessment), priprema upitnika, slanje upitnika, prijem podataka, obrada podataka, kreiranje
 • Izveštava o uticaju na poslovanje, upravljanje BCM strategijom i planiranje i sprovodjenje BC planova.

Menadžer za bezbednost informacija (Information Security Officer)

 • Osigurava da se uspostavljene ISMS (information security management system) i bezbednosne kontrole primenjuju i održavaju;
 • Praćenje usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001, pomoć pri održavanju usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001;
 • Izveštavanje najvišeg rukovodstva o performansama i mogućnostima za unapređenje u okviru ISMS i kompanijskih bezbednosnih kontrola;
 • Obezbedivanje jačanja svesti u okviru kompanije o značaju informacione bezbednosti;
 • Održavanje odgovarajucćih kontakta sa posebnim interesnim grupama ili drugim stručnjacima, forumima bezbednosti i profesionalnim udruženjima;
 • Organizovanje provere za procenu uskładenosti i tehničke usaglašenosti organizacije sa ISO/IEC 27001;
 • Sprovođenje procene rizika, kreiranje izveštaja o proceni rizika;
 • Kreiranje plana za tretiranje rizika i nadzor nad sprovođenjem plana.

Koordinator sistema menadžmenta

 • Primenjuje, održava i koordinira sistemom menadžmenta u skladu sa implmentiranim ISO standardom/ima;
 • Obezbeđuje da svi zahtevi za uvedeni sistem menadžmenta (jedan ili više njih) budu u skladu sa međunarodnim ISO standardom/ima;
 • Da vrši kontrolu usaglašenosti procesa organizacije sa definisanim i dokumentovanim sistemom/ima menadžmenta prema zahtevima relevantnih menđuradnim ISO standardom/ima;
 • Daje preporuku za primenu opštih zakona i propisa u oblasti implementiranog/ih međunarodnog/ih standarda;
 • Organizuje sprovođenje monitoringa sistema menadžmenta;
 • Predlaže i pomaže u sprovođenju mera za poboljšanje u okviru sistema menadžmenta;
 • Planira, organizuje i sprovodi interne provere implementiranog/ih sistema menadžmenta;
 • Priprema materijal i učestvuje u sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva;
 • Sarađuje sa sertifikacionim telima;
 • Učestvuje u podizanju svesti unutar organizacije u vezi primene sistema menadžmenta i poštovanju zahteva međunarodnog/ih standarda (obuke, radionice, newsletter);
 • Izveštava najviše rukovodstvo o sprovođenju i rezultatima implementiranog/ih sistema menadžmenta.
YouTube
LinkedIn
Share