NATIVE ACADEMY

NATIVE ACADEMY

Native consulting priprema, organizuje i sprovodi širok spektar obuka, seminara i predavanja iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine i energije, informacionih tehnologija i bezbednosti informacija, korporativne odgovornosti i održivog razvoja, rizika, upravljanja projektima, bezbednosti i sigurnosti iz sistema menadžmenta, smernica i kodeksa prakse, regulativa i direktiva za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama. Naše obuke su bazirane na najnovijim trendovima i zahtevima klijenata i privrede uopšte.

 

YouTube
LinkedIn
Share