Menadžment i biznis konsalting

What we Do Best

Konsultantske usluge u oblasti upravljanja kompanijom, kao i  usluge unapređenja izabranih oblasti biznisa

Menadžment i biznis konsalting

Kroz menadžment i biznis konsalting pomažemo organizacijama i pojedincima da poboljšaju svoje rezultate. Uspešnost naših usluga prvenstveno zavisi od dobro usmerene i detaljne analize postojećih organizacionih izazova i izvodljivih planova za  unapređenje. 

NATIVE Consulting može izraditi prilagođeno rešenje koje je najbolje za Vašu kompaniju i specifičnu situaciju.

U oblasti razvoja poslovanja, naš fokus su mala i srednja preduzeća, kao i njihov menadžment. Oni razumeju potrebu za profesionalnom pomoći u raznim oblastima poslovnog i menadžerskog savetovanja. Sa naše strane ulažemo svoje znanje, vreme i strast u stvaranje dugoročnih vrednosti za njih.

Naš cilj je da konkretnog pojedinca, određeni sektor i čitavu organizaciju dovedemo do željenog nivoa performansi. Naše preporuke se uvek odnose na tačno određene oblasti poslovanja, primenom step-by-step rešenja.

l

Izrada biznis planova

Savetovanje u oblasti definisanja ili unapređenja poslovnog plana, postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i strategije, predlog modela poslovanja u cilju ostvarenja poslovnih zadataka.

START UP SAVETOVANJE

Savetovanje Klijenta koji planira da započne ili je započeo biznis i to u sledećim oblastima: biznis plan, strategija, finansiranje, upravljanje, marketing, operativno planiranje, organizacija, biznis procesi, SWOT analiza, izbor kadrova, izveštavanje, IT, cenovna politika, ključni pokazatelji, analiza konkurencije.

OUTSOURCED/ PROJECT MANAGEMENT

Obavljanje poslova upravljanja određenom funkcijom, vođenje projekta ili ukupnog poslovanja na određeni vremenski period kroz angažovanje spoljnih ljudskih resursa i njihove ekspertize u cilju ostvarenja konkretnih ciljeva

ANALIZA POSLOVANJA

Proces prikupljanja, obrade i analize informacija u cilju identifikacije problema i prednosti klijenta, kao i eventualnog davanja preporuka za unapređenje/promenu u delu kompanije ili ukupnog poslovanja. Analiza poslovanja (DUE DILIGENCE) u ekonomskom i pravnom segmentu u funkciji pripreme informacija za kupovinu/prodaju kompanije. Sveobuhvatna procena poslovanja u cilju utvrđivanja ukupnog kapitala i evaluacija komercijalnog potencijala.

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

Prikupljamo, obrađujemo i analiziramo dostupne podatke, u cilju identifikacije i definisanja optimalnog modela poslovnih procesa. Upravljamo projektom promena poslovnih procesa, što kao cilj ima dovođenje poslovnih procesa na željeni nivo.

PRODUCT DEVELOPMENT

Širok spektar aktivnosti i poduhvata koji se odnose na proces razvoja proizvoda od istraživanja tržišta, određivanje karakteristika proizvoda u skladu sa potrebama krajnjih korisnika, dizajniranja  pakovanja, usklađivanje sa regulativama, kao i post-launch analizu uspešnosti proizvoda na tržištu. Ove aktivnosti rezultiraju novim proizvodom ili novom karakteristikom sa ciljem stvaranja dodatne vrednosti za kompaniju.

Business Downtime Quantification

Procena uticaja zastoja poslovanja na poslovne rezultate klijenta, produktivnost, troškove, kao i uticaja na projektovane rezultate.

/

GAP ANALIZA

Analitička tehnika kojom se definiše razlika (devijacija) između postojećeg i željenog stanja određenog procesa ili celog preduzeća.

YouTube
LinkedIn
Share