ISO standardi

STOP DOING IT FOR ISO, DO IT FOR YOURSELF

Šta postižete implementacijom ISO standarda? Unapređenje i razumevanje procesa, smanjenje troškova, povećanje zadovoljstva korisnika samo su neki od benefita…

Implementacija

NATIVE consulting pruža konsalting usluge implementacije različitih sistema menadžmenta za potrebe sertifikacije ili unapređenja poslovanja, i to u oblasti:

 • Menadžmenta kvalitetom
 • Informacione bezbednosti
 • Kontinuiteta poslovanja, oporavka i otpornosti organizacije
 • IT upravljanje i menadžment servisima
 • Sistema upravljanja, menadžment rizikom
 • Bezbednosti hrane
 • Zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i održivog razvoja

Mi ne pravimo sistem na papiru, već sistem koji funkcioniše, koji daje konkretne rezultate. Sistem koji najvišem rukovodstvu organizacije pruža mogućnost da donosi odluke na osnovu činjenica.

U potpunosti inkorporiramo konkretna i proaktivna rešenja u postojeći način rada organizacije.

Naša dokumentacija predstavlja realnu sliku realizacije procesa u organizaciji i neopterećuje zaposlene u svakodnevnom radu;

Menadžment kvalitetom

  • ISO 9001, Sistemi menadžmenta kvalitetom
  • ISO 20700, Sistem menadžmenta konsalting uslugama
  • ISO 21500, Uputstvo za menadžment projektom
  • ISO 21001, Obrazovne organizacije – Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije

INFORMACIONA BEZBEDNOST

  • ISO/IEC 27001, Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadzmenta bezbednošću informacija
  • ISO/IEC 27032, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice     za sajber bezbednost
  • ISO/IEC 27034, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Bezbednost aplikacije
  • ISO/IEC 27035, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment incidentima narušavanja bezbednosti informacija
  • ISO/IEC 27799, Informatika u zdravstvu – Upravljanje bezbednošću informacija u zdravstvu pomoću ISO/IEC 27002
  • ISO/IEC 27002, Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Pravila prakse za kontrole bezbednosti informacija
  • ISO/IEC 27005, Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Menadžment rizicima po bezbednost informacija

  Kontinuitet poslovanja, oporavak i otpornost organizacije

   • ISO 22301, Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja
   • ISO 28000, Specifikacija za sisteme menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja
   • ISO 22320, Društvena bezbednost — Menadžment vanrednim situacijama
   • ISO 22316, Bezbednost i otpornost – Otpornost organizacije
   • ISO/TS 22317, Društvena bezbednost – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Smernice za analizu uticaja na poslovanje (BIA)

  IT upravljanje i menadžment servisima

   • ISO 20000, Informacione tehnologije — Menadžment uslugama
   • ISO/IEC 38500, Informacione tehnologije – Upravljanje IT-om organizacije
   • ISO/IEC 55001, Menadžment imovinom – Sistem menadžmenta
  ~

  Sistemi upravljanja, menadžment rizikom

   • ISO 31000, Menadžment rizikom
   • ISO 37001, Sistemi menadžmenta protiv mita
   • ISO 29100, Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Okvir privatnosti
   • ISO 19600, Sistem menadžmenta za usklađivanje

  Životna sredina, bezbednosti i zdravlje na radu, održivi razvoj

   • ISO 14001, Sistemi menadžmenta životnom sredinom
   • ISO 45001, Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
   • ISO 50001, Sistemi menadžmenta energijom
   • ISO 26000, Društvena odgovornost
  Z

  Bezbednost hrane

   • ISO 22000, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane
   • IFS, International Food Standard (Međunarodni standard za hranu)
   • HACCP, Sistem bezbednosti hrane
  YouTube
  LinkedIn
  Share