Menadžment i biznis

What we Do Best

Konsultantske usluge u oblasti upravljanja kompanijom, kao i  usluge unapređenja različitih oblasti biznisa

Menadžment i biznis konsalting

Kroz Management konsalting pomažemo organizacijama i pojedincima da poboljšaju svoje rezultate. Ove usluge se prvenstveno baziraju na analizi postojećih organizacionih izazova i izradom planova za  unapređenje trenutnog stanja. 

NATIVE Consulting za vas može izraditi prilagođeno rešenje koje je najbolje za vasu kompaniju i specifičnu situaciju.

U oblasti razvoja poslovanja, naš osnovni fokus su mala i srednja preduzeća, kao i njihov menadžment. Oni razumeju potrebu za profesionalnom pomoći u raznim oblastima poslovnog i menadžerskog savetovanja. Sa naše strane ulažemo svoje znanje, vreme i strast u stvaranje dugoročnih vrednosti za njih.

Naš cilj je da konkretnog pojedinca, odeđeni sektor i čitavu organizaciju dovedemo do željenog nivoa performansi. Naše preporuke se uvek odnose na određene oblasti poslovanja, primenom step-by-step rešenja.

l

Izrada biznis planova

Savetovanje u oblasti definisanja ili unapređenja poslovnog plana, postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i strategije, predlog načina rada u cilju ostvarenja poslovnih zadataka.

START UP SAVETOVANJE

Savetovanje Klijenta koji planira da započne ili je započeo biznis i to u sledećim segmentima: upravljanje, marketing, biznis plan, strategija, planiranje, organizacija, finansiranje, biznis procesi, potencijalne prepreke, staffing, izveštavanje, IT, cenovna politika, analiza konkurecije.

OUTSOURCED MANAGEMENT

Obavljanje poslova upravljanja određenom funkcijom, projektom ili ukupnim poslovanjem na određeni vremenski period kroz angažovanje spoljnih ljudskih resursa i njihove ekspertize u cilju ostvarenja konkretnih ciljeva 

ANALIZA ORGANIZACIJE

Proces prikupljanja, obrade i analize informacija u cilju identifikacije problema i prednosti klijenta, kao i eventualnog davanja preporuka za unapređenje/promenu u delu kompanije ili ukupnog poslovanja. Analiza poslovanja (DUE DILIGENCE) u ekonomskom i pravnom segmentu u funkciji pripreme informacija za kupovinu/prodaju kompanije. Sveobuhvatna procena upravljanja u cilju utvrđivanja ukupnog kapitala i evaluacija komercijalnog potencijala.

OPTIMIZACIJA BIZNIS PROCESA (bpm)

Proces prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija u cilju definisanja ili identifikacije optimalnog poslovnih proces modela.

PRODUCT DEVELOPMENT

Širok spektar aktivnosti i poduhvata koji se odnose na proces razvoja proizvoda od istraživanja tržišta, određivanje karakteristika proizvoda u skladu sa potrebama krajnjih korisnika, dizajniranja  pakovanja, kao i post-launch analizu uspešnosti proizvoda na tržištu. Ovo su aktivnosti koje rezultiraju novim proizvodom ili novom karakteristikom sa ciljem stvaranja dodatne vrednosti.

Business Downtime Quantification

Procena uticaja zastoja poslovanja na poslovne rezultate klijenta, produktivnost, troškove, kao i uticaja na planirane rezultate.

/

GAP ANALIZA

Analitička tehnika kojom se definiše razlika (devijacija) između postojećeg i željenog stanja određenog procesa ili celog preduzeća.

YouTube
LinkedIn
Share